Bankerna allt mindre samhällsnyttiga

Sydsvenska dagbladet 10/11 -2014. Bankerna ägnar sig allt mer åt det som är skadligt för ekonomin och allt mindre åt det som motiverar både deras existens och det stora ansvar som samhället tar för verksamheten. Regering och skattebetalare har anledning att fundera på om det är självklart att stå som garant för en verksamhet som blir allt mindre samhällsnyttig. Det skriver Sandro Scocco, chefekonom vid Arena idé.

Andelen av bankernas utlåning som går till produktiva företagsinvesteringar krymper alltså ständigt och utlåningen som går till att elda på priserna på bostadsmarknaden ökar snabbt. Dessa är nu på historiskt extrema nivåer sett över nästan 150 år.

Vad var kärnan i finanskrisen? Jo, uppblåsta fastighetspriser på lånade pengar av bankerna. Summa summarum; bankerna ägnar sig allt mer åt det som är direkt skadligt för ekonomin och allt mindre åt det som motiverar både deras existens och det stora ansvar regeringarna och skattebetalare tar för verksamheten. Att sedan förklaringen till rekordvinsterna är bristande konkurrens på just bolån som ger bankerna stora vinstmarginaler (räntenetto) kan ses som lök på laxen.

Banker å andra sidan gör vad banker alltid gjort, tjänar maximalt med pengar med minimal egen risk (läs aktieägarna), vilket är helt naturligt och nära nog deras skyldighet enligt aktiebolagslagen. Det är regeringens uppgift att skydda konsumenterna från oskälig prissättning och skattebetalarna från framtida in blanco-checkar till räddningspaket.

Det finns därför all anledning för regering och skattebetalare att fundera på om man i all evighet vill stå som garant för en verksamhet som blir allt mindre samhällsnyttig. Ska garantin behållas måste staten ta ansvar för att reglera bankerna för att minimera risken för skadliga kriser. Att ha det som nu, där bankens aktieägare tar vinsten och skattebetalarna står för risken, är i längden oacceptabelt. Läs hela artikeln här

lånesnurra

http://www.voxeu.org/article/great-mortgaging

Kategorier:
Siffror & Samband