Bostadsojämlikhet

Bostadsmarknaden i Sverige kan beskrivas på två helt olika sätt. Den erbjuder å ena sidan attraktiva boenden där man kan välja och vraka efter egna önskemål, och å andra sidan en verklighet där man var eller varannan månad måste hitta någonstans att bo – ett rum eller en säng i andra eller tredje hand.

Vi har inte en generell brist på bostäder utan en ojämlik bostadsmarknad, som leder till bostadsbrist för vissa grupper. Ojämlikheten skapar utrymme för handel med bostäder, sängar och adresser.

Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden (Premiss förlag) får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. De måste bli legitima röster för en balanserad kunskapsutveckling inom bostadsforskningen och bostadspolitiken.

Bostadsojämlikhet på en minut

 

Om författaren

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet.

 

Se seminariet från 31 januari 2019 på ABF Stockholm

Medverkade gjorde författaren och professorn Carina Listerborn,  Stina Persson Helleday, manusförfattare, som blev vräkt av hyresvärden och tog striden, Marie Linder som är förbundsordförande för Hyregästföreningen, Ragnar Bengtsson, nationalekonom och författare till rapporten Har vi råd att bo här? Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030.

 

Media

Debattartikel i Aftonbladet debatt Marknaden löser inte bostadsbristen, Lööf

Artikel i Riktigbostadspolitik.se Vi behöver börja tala om bostadsojämlikheten!

Intervju i ETC Nya röster lyfter rätten till bostad

Intervju i P4 Malmöhus

Intervju i Fastighetsfolket Bostadsbrist leder till ökad ojämlikhet

Artikel i Sydsvenskan Bostäderna är nyckeln till ett rättvist samhällsbygge

 

Förord

När den avgående ordföranden för Hyresgästföreningen Barbro Engman höll tal på Bostadsmötet i Uppsala 2015 berättade hon att hon under hela sitt liv hade upplevt bostadsbrist – för egen del eller för sina barns del. På femtiotalet när hon flyttade till Stockholm från Dalarna fick hon bo inneboende i ett litet krypin, detsamma gällde hennes barn ett antal decennier senare.

Vi som vuxit upp i någon av Sveriges storstäder kan nog hålla med om att bostadsbrist inte är något nytt fenomen. Ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i centrala Stockholm var näst intill en omöjlighet redan på åttiotalet och vi är många som under perioder i livet har bott informellt i andra hand med korta muntliga avtal, sovit på vänners soffor, eller flyttat hem till föräldrarna när allt kört ihop sig. Det var inte heller någon hemlighet ens på åttiotalet att man ofta betalade dyrt för hyreskontrakt.

När jag vid tjugo års ålder valde att lämna Stockholm – trött på att flytta runt med mina pappkassar och mellanlanda hos mamma med jämna mellanrum – till den sörmländska landsbygden där husen var tillgängliga, så var det till stor del på grund av bostadsbristen. Dagens tjugoåringar är betydligt mer tålmodiga. Smärtgränsen är i dag troligen närmare trettioårsåldern. Men det är synd att vi inte uppmärksammade vart vi var på väg redan då, för på så vis hade vi kanske inte stått där vi står i dag.

Men att bostadsbrist inte är något nytt i senmodern tid eller att situationen har sett likartad ut under lång tid är ingen orsak till att inte synliggöra dess konsekvenser för människor i dag. Det finns också skillnader mellan då och nu. I takt med att arbetsmarknaden har blivit hårdare, med ökade krav på utbildning och fler osäkra anställningsformer, blir inträdet till bostadsmarknaden också senarelagt i livet. Bostadskrisen drabbar inte heller bara ungdomar, som kanske alltid varit en utsatt grupp, utan omfattar allt fler i dagens samhälle.

Bostadsbristen i relation till samhällets ökade sociala och ekonomiska klyftor gör frågan extra svår och dyster. Det skapar en otrygghet som äter sig in i livets alla delar och som ytterligare splittrar ett redan sargat samhälle. Ser man den verkligheten i ljuset av alla livsstilsmagasin och drömmar om det perfekta hemmet blir bostadsfrågan ännu tydligare en social markör. Begrepp som bostadskarriär kopplar din boendesituation till huruvida du har lyckats eller misslyckats i livet. Att berätta om var och hur du bor säger lika mycket om din sociala status som att berätta vad man arbetar med.

Denna bok handlar om den osäkra bostadsmarknaden och hur den påverkar vardagslivet, men också om drömmar och tankar kring hem. Boken tillägnas alla som delar erfarenheter av bostadsbristens Sverige.

Carina Listerborn, 2018

 

Innehållsförteckning

Förord

1. Bostadsbrist eller bostadsojämlikhet?
Bostadsojämlikhet
Bostaden som rättighet

2. Lägesbeskrivning av landet
Socialbostäder
Allmännyttan
Hyreslagstiftning och regelverk
Systemskiftet på bostadsmarknaden
Den nyliberala omläggningen av bostadspolitiken

3. Boendets vardagsliv och värdighet
Malmö
Bostadsberättelser
”Man får klara sig”
”Fixaren”
Inneboende
Kontraktet som en hägring
Bostaden som försörjning
Skilsmässofällan
Att börja på nytt
”Med lite flyt”
”Den obekymrade”
Vägen till ett boende
Nyckelns ekonomi
Bostadsprekariatet i dag
En ny bostadsrörelse i vardande

4. Kampen för rätten till bostad
Framväxten av en bostadsmarknad
Ett organiserat motstånd
Den bostadssociala utredningen
Byggbranschen

5. När man blir äldre
Att planera för ålderns höst
Boendet har blivit bättre
Att ta hand om andra
Var det bättre förr?
Vad händer nu?

6. Vem får bostad?
Andrahandsuthyrning
Bedrägerier och svarta marknaden
Genusaspekterna
Genusdimensioner på andrahandsmarknaden
Diskriminering av minoritetsgrupper
på bostadsmarknaden
Ebo-frågan
Är bostadslös och hemlös samma sak?

7. Drömboendet är ett hem?
Drömboendet
Vad kan bli bättre?
Vad kan man lära sig av bostadsberättelserna?

Tack
Referenser


Författare
Carina Listerborn

Carina Listerborn är professor vid Malmö universitet.