ISBN: 9789186743529


Ladda ner pressbild


Från banker, bruk och lärosäten

Geografiskt är spannet brett: från barndomens Dalarna till nedslag i Kalifornien, Florida, Nordkorea och Vietnam innan han slutligen åter landar i Uppsala där han både studerat och undervisat.

Persongalleriet är omfattande eftersom Villy Bergström under sitt omväxlande yrkesliv har rört sig i forskarvärlden, fackföreningsrörelsen, politiken, tidningsvärlden och bankvärlden. Hans iakttagelser av och omdömen om miljöer och människor han mött är osminkade, ofta roande och inte alltid smickrande vare sig det gäller den internationella finansvärldens toppskikt eller forskarkollegor, lärare eller socialdemokratiska partiledare och partivänner.


Författare
Villy Bergström

Villy Bergström, nationalekonom och ekonomiskpolitisk debattör. Han studerade vid Uppsala universitet där han disputerade i nationalekonomi 1983. Från 1985 till 1995 var han chef för Fief, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning. Han var därefter chefredaktör och ledarskribent på Dala-Demokraten till 1999. Då utnämndes han till vice riksbankschef och innehade den posten till 2005.