Kris! Från Estonia till Corona

”Den pandemi som rasar i världen är på många sätt unik, inte minst i sin globala och totala omfattning. Men den delar också många egenskaper med andra kriser.”

I Kris! Från Estonia till Corona sätter idéhistorikern Sverker Sörlin in coronakrisen i ett större historiskt sammanhang – vad är en kris, hur ska vi förstå kriser och vad kan vi lära oss av dem?

Också vår egen nära samtid är kantad av kriser: Estonia, tsunamin, och nu denna nya världsomspännande pandemi. Liksom av mer djupgående moderna systemkriser – för finanskapitalismen, demokratin, Europa, och som ett genomgående och återkommande tema: klimatkrisen.

Djupa kriser är ”avgörande”, de kan hjälpa oss att finna nya vägar. Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, skriver i sitt personliga förord: ”Kristid är i hög grad även lärandets tid. Varje kris öppnar som bekant också fönster av möjligheter.”

Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Köp boken här, eller hos din lokala bokhandlare

Kris! Från Estonia till Corona utges i solidaritet med författare, journalister eller forskare som drabbas av den pågående coronakrisen.

Du kan ladda ner filen gratis till och med 15 juni. Kort därefter kommer e-bok och pappersbok finnas att köpa.

Du som laddar ner boken kan swisha en summa, gärna 100 kronor eller mer, till Bokförlaget Atlas swishnr: 123 640 57 57 (ange 73897549)

Intäkterna från såväl swish, e-boken som den tryckta volymen kommer att gå till stipendium för en eller flera författare, journalister eller forskare som vill genomföra projekt på temat ”Krisens hot och möjligheter – och politikens plats”. 

 


Författare
Sverker Sörlin

Sverker Sörlin (f. 1956) är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har skrivit en rad böcker och akademiska skrifter. 2004 tilldelades han Augustpriset för Världens ordning och Mörkret i människan: Europas idéhistoria 1492–1918. Författarfoto: Rasmus Malm