ISBN: 978-91-7445-024-8


Ladda ner pressbild


Radikaliserad konservatism

Många politiska ideologier genomgår en kris. Det gäller inte minst konservatismen. Partier i mitten och till höger måste välja om de ska bli mer öppna och progressiva, eller om de ska anpassa sig till de växande högerradikala rörelserna. Många har valt det senare.

Det vi har att göra med är ett nytt fenomen: en radikaliserad konservatism. I den här boken beskriver och analyserar den österrikiska statsvetaren och författaren Natascha Strobl den radikaliserade konservatismens framväxt och uttryck.

Med utgångspunkt i Österrikes Sebastian Kurz och USA:s Donald Trump, samt med nedslag i Tyskland och Storbritannien, beskriver hon metodiskt hur traditionella, etablerade partier anammar ett högerradikalt språkbruk, kopierar dessa partiers förhållande till medier och sanning samt hur de bygger hela partistrukturer kring en ensam, stark ledare.

Hur har den radikala konservatismen på så kort tid lyckats förändra den politiska arenan och förskjuta synen på det politiska normala? Är en sådan utveckling möjlig även i Sverige? Mycket talar för att den redan har inletts.

”Författaren och aktivisten Natascha Storbl stod för säsongens politiska best-seller med sin analys av högerextremistiska strategier inom borgliga partier.” – Sebastian Hofer, österrikiska magasinet Profil

”De radikaliserade konservativas copy-pastade metoder är bländande i negativ bemärkelse, vilket gör det desto mer anmärkningsvärt att Natascha Strobl på 150 sidor hänsynslöst lyckas dissekera hela deras verktygslåda och analysera vart och ett av de retoriska och ideologiska vapnen de använder.” – Nadja Kwapll, österrikiska magasinet An.schläge

”Konsis, underhållande, övertygande. Natascha Strobls bok är både en vetenskaplig analys och en politisk essä: medvetandegörande och uppvaknande.” – Sebastian Friedrich, tyska radioprogrammet NDR Kultur

Översättning: Hillevi Jonsson

Utgivningsdag: 23 augusti 2022

 

I media

DN Krönika: När de konservativa blir radikala sätts världen snart i brand

DN Ledare: Det går inte att blunda för radikaliseringen av M och KD

ETC skriver: ”Den radikaliserade agerar, vänstern reagerar … det är precis vad denna nya konservatism hoppas på. En hypnotisk spiral. Kulturkrig.” 

“Våra frågor syns inte i debatten”, skriver ETC i en annan text med rubriken “Blåbruna blocket gör som Bannon – fyller fältet med skit”. 

”I den radikaliserade konservatismen smälter den traditionella högerextremismens fiendebilder samman med nyliberalismens.” Dagens Arena har publicerat ett utdrag ut boken.

Expressen har också läst boken ”Radikaliserad konservatism”. Men de håller inte med om att svenska konservativa partier håller på att radikaliseras.

Markus Alexandersson skriver i Sydöstran: “Högerns alltmer gemensamma strategi är att skapa polarisering. Det kan benämnas som radikalkonservatismens återkomst.”

Mats Wingborg i Dagens Arena: M och KD är en del av en europeisk konservativ trend

Mikael Feldbaum i Arbetsvärlden: Kristdemokraterna är ett delvis radikaliserat parti

Erik Pettersson i Tidningen Syre: Så blir konservatismen radikaliserad

Studio Expo: Håller konservatismen på att bli revolutionär?

Podden Arbete och fritid: Radikaliserad konservatism med Natascha Strobl och Andreas Johansson Heinö

 


Författare
Natascha Strobl

Natascha Strobl, född 1985 i Wien, Österrike är statsvetare, journalist och författare. Hon skriver för flera av Österrikes största tidningar, bland annat Der Standard och medverkar regelbundet som kommentator i radio och tv. På Twitter, där Natascha Strobl också är en av Österrikes mest inflytelserika twittrare med nära 170 000 följare, dissekerar hon regelbundet konservativa politikers språk […]