ISBN: 9789189077461



Till försvar för demokratin : Tio tekniker vi måste bekämpa

Runt om i världen försöker en auktoritär etnonationalistisk rörelse väcka misstro, vrede och hat mot demokratin och civilsamhället. Debattklimatet har hårdnat, och det offentliga samtalet har brutaliserats.

Den här boken analyserar tio tekniker som används för att angripa och underminera demokrater. Alla som vill värna det öppna samhället behöver förstå dem.

Vilka är dessa tekniker? Och varför har de varit så effektiva?

Se även filmen “Till försvar för demokratin” här


Författare
Mattias Irving

Mattias Irving är idéhistoriker och journalist med fokus på extremhögern och radikalnationalistisk aktivism på nätet.

Anna Ardin

Anna Ardin är statsvetare och doktorand vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola.