Dagens Juridik intervjuar Rami Al-khamisi om Rörelsjurister

Dagens Juridik intervjuar Rami Al-khamisi om rapporten Rörelsejurister och hur jurister skulle kunna verka för social rättvisa.

En rörelsejust använder sina kunskaper för ett större kollektivt syfte. Men det bygger på en förståelse om att samhället idag inte är rättvist och att juridiken är med och upprätthåller det här orättvisa systemet. Rörelsejuridiken ska inspirera oss att som jurister forma nya strategier för hur juridiken kan spela en viktigare roll för utsatta människor. För att ansvarskräva beslutsfattare, men också för skyddet av mänskliga rättigheter och värnandet av rättsstaten.

Läs hela artikeln här.

Läs Rami Al-khamisis rapport Rörelsejurister här.

Kategorier:
Arena Idé i medier