Del 19 | The swedish model – conflict or consensus? – Håkan A Bengtsson

Report by Håkan A Bengtsson, executive director of the Arena Group (Arenagruppen). Published in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung.

Rioting in suburban areas of Stockholm and other Swedish cities in the spring of 2013 was reported in several international media. The riots exposed the increased rifts in Swedish society. Major groups have benefited in purely economic terms from the policies of the current non-socialist government, especially as a result of lower taxation for those in work. At the same time, the situation has deteriorated for those who have a weaker position in the labour market.

The Swedish Model is still very much associated with Social Democracy and the labour movement, but in recent years, the non-socialist coalition (“allians”) headed by the ”New Moderate” Party, has also started to lay claim to the Swedish Model concept.

Håkan A Bengtsson’s report describes the background to the Swedish model, its redefintion and reform by the non-socialist coalition and its prospects for the future.

På Svenska

Rapport av Arenagruppens vd Håkan A Bengtsson. Utges i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung. Rapporten är skriven på engelska och riktas till en internationell publik.

Upploppen i Stockholms förorter på våren 2013 uppmärksammades internationellt och visade att klyftorna i det svenska samhället har ökat på senare år. Samtidigt som den borgerliga alliansregeringens politik har gynnat stora grupper, särskilt genom jobbskatteavdragen, har situationen försämrats för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Den svenska modellen har förknippats med arbetarrörelsen och Socialdemokraterna, men numera gör även Moderaterna och Alliansen anspråk på begreppet.

Håkan A Bengtsson gör en genomgång av den svenska modellen, dess historia och de förändringar som har skett under senare år, samt utsikterna för dess framtid.

Rapporten utgör nummer 19 i serien Ny tid.

Läs rapporten

Ladda ned rapporten The Swedish Model – conflict of consensus? (pdf)

Kategorier:
Ny Tid