Den skadliga snabbmatspolitiken

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling skriver i sin senaste ledare om problematiken med att kvaliteten på dagens statliga offentliga utredningar är klart bristande när det kommer till framförallt konsekvensanalyser.

Det är möjligt att tydligare regler kan förbättra konsekvensanalyserna. Om utredningsväsendet inte samtidigt får mer resurser finns det en risk att det juridiska perspektivet ersätts av ett inskränkt ekonomistiskt perspektiv, och att utredare bara vågar lägga fram förslag vars konsekvenser enkelt kan kvantifieras i kronor och ören.” Lisa Pelling.

Läs Lisa Pellings senaste ledare här.

 

För att läsa den rapport om kvaliteten på de statliga utredningarna som Arena Idé tagit fram med Ramböll Management Consulting, klicka här.

Kategorier:
Arena Idé i medier