Det dolda biståndet? Lisa Pelling medverkar i skrift om remitteringar

Lisa Pelling medverkar i en skrift om remitteringar som ges ut i dag av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Remitteringar är pengar som migranter skickar hem. Idag är summan av remitteringarna till utvecklingsländerna mer än tre gånger så stor som summan av biståndet till samma länder. Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé och migrationsforskare skriver om remitteringarnas emotionella pris, och om vikten av att en rättighetsbaserad och människocentrerad utvecklingsstrategi har som utgångspunkt att människor ska ha möjlighet att migrera, inte tvingas till det.

“Idag råder en slags migrationspolitisk apartheid i världen: rika och högutbildade kan röra sig fritt, medan fattiga och lågutbildade till stora delar är inlåsta i sina hemländer. Lösningen är en friare migration för alla, inte att resa nya murar.” 

Åtta svenska och internationella experter medverkar i skriften. Förutom Lisa Pelling medverkar Lisa Andersson, Charlotta Hedberg, Lisa Åkesson, Per Fröberg, Charles Woolfson, Iñigo Moré och Adela Poprzenovic.

Global Utmaning skriver att skriften “syftar till att väcka nyfikenhet, belysa aktuella politiska och sociala aspekter av remitteringar och uppmuntra till diskussion behandlas översiktligt remitteringarnas omfattning, utvecklingseffekter och kopplingar till bistånd och makroekonomiska tendenser, liksom vilka det är som remitterar och hur.”

Redaktörer: Andrea Monti och Veronica Nordlund

Ladda ner “Det dolda biståndet?” här ››

Kategorier:
Blogg