Effekterna av invandringen på offentliga finanser | Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson på Ekonomisk debatt

Sommaren 2015 släppte Arena Idé en rapport om invandringens kostnader under Almedalen skriven av mig och docent Lars-Fredrik Andersson. Slutsatsen var att invandringen sedan 50-talet varit en god affär för Sverige. Den fick mycket uppmärksamhet och utlöste en animerad debatt om rapportens innehåll. Vissa menade att den utgjorde ett viktigt underlag menade andra (exempelvis tidningen GP:s ledarsida) att den inte bara var fel, utan till och med moraliskt förkastlig.

Kärnan var egentligen en beräkningsteknisk metodfråga. Den drunknade dock i det upphetsade debattklimat som idag råder angående migration.

Vi har arbetet vidare med frågeställningen och kan konstatera att det inte framkommit något i den efterföljande debatten som ger oss skäl att omvärdera den metod vi använt, tvärtom har vi stärkts i övertygelsen om att metoden är korrekt. Vi har nu skrivit en artikel i Ekonomisk Debatt där vi fördjupar och tydliggör våra grunder för det metodval vi gjort.

Vår slutsats kvarstår, traditionella tvärsnittsanalyser (som oftast används i att beräkna vad som tolkas som kostnader) överskattar systematiskt invandringens kostnader på grund av orimliga antagande.

Klicka här för att läsa hela artikeln Hur väl bedömer vi effekterna av invandringen på offentliga finanser?