Seminarieserie: Ekonomisk politik i kris

Under våren 2023 leder Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg en serie expertsamtal om ekonomisk politik i kris. Är vi redo att tänka nytt och progressivt?

– Oroliga ekonomiska tider leder ofta till omprövning av ekonomiska doktriner. Med den här samtalsserien vill jag bidra till nytänkande och progressiva perspektiv på ekonomisk politik. Jag ser fram emot att samtala med experter och nyckelpersoner för att både fördjupa kunskaperna och utmana med nya idéer, säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé.

Alla tillfällen är inspelade och går att se i efterhand

Hela serien:

17 januari: Är en expansiv finanspolitik möjlig? Med Karolina Ekholm, direktör för Riksgälden.
Se seminariet i efterhand.

16 februari: Biter räntan på inflationen? Med Per Jansson, vice riksbankschef, Annika Alexius, professor i nationalekonomi och Laura Hartman, chefsekonom LO.
Se seminariet i efterhand.

15 mars: Dags att reglera finansmarknaderna? Med Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden.
Se seminariet i efterhand.

19 april: Hur klarade märket prischocken?  Med Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet och Daniel Lind, forskningsledare Facken inom industrins produktivitetskommission.
Se seminariet i efterhand.

27 april: Kommer kronan överleva krisen? Med Karin Kinnerud, nationalekonom verksam vid BI Norwegian Business School, Elin Eliasson, tidigare statssekreterare med ansvar för internationell ekonomi.
Se seminariet i efterhand.

Har du frågor om seminarieserien eller ekonomisk politik? Kontakta Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg på e-postadress Elinor.Odeberg@arenagruppen.se eller telefon 0736541322.

Kategorier:
Ekonomisk Politik