"En tillbakagång till Fattigsverige" | Norrköpings tidningar skriver om Ett anständigt liv

Debatten om sänkta ingångslöner har återigen aktualiserats, nu som ett sätt att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden. Men vad för slags liv blir det för dem som ska leva på de lönerna? Det diskuterades på Arbetets museum i Norrköping där Per Lindberg deltog för att presentera rapporten Ett anständigt liv. Norrköpings Tidningar var där och rapporterade.

Samma försök till generella lönesänkningar, men nya argument. “Den här gången är det integrationen man säjer sig vilja lösa”, säger Per Lindberg, författare till rapporten “Ett anständigt liv”.

Läs hela artikeln här. 

Kategorier:
Arena Idé i medier