Europas kris kräver radikala reformer

Daniel Mathisen skriver idag på Dagens Arena om hur det behövs radikala reformer för att ta sig ur krisen.

“Krisen är inte bara ekonomisk – den är lika delar medborgerlig och politisk. Oförmågan att tackla finansiella kriser är intimt förknippad med bristen på politiska verktyg. Kapitalismen har för länge sedan globaliserats, medan politiken envist klamrar sig fast vid nationalstatens daterade verktygslåda.

Ska vi klara av Europas utmaningar krävs att politikens makt över samhället ökar, bortom gränserna. Att Europaparlamentet får faktiskt inflytande över EU:s innehåll och riktning, med en decentraliserad beslutskedja hela vägen till lokal nivå. Först då kan EU styras av ideologiska debatter snarare än nationella intressen.” skriver Daniel Mathisen

Hela ledaren kan du läsa här.

Daniel Mathisens rapport Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa kan du läsa här. Rapporten är nummer 23 i Arena Idés rapportserie Ny Tid.

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg