Arena Idé bidrar till temanummer om makt och inflytande

Arena Idé ger stöd till ett specialnummer av tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv om makt och inflytande i arbetslivet. Syftet är rikta sökljuset mot dessa frågor och hur de tar sig uttryck i dagens arbetsliv.

Arbetsmarknad & Arbetsliv letar nu efter skribenter och forskare som vill bidra med artiklar. Artiklarna kan behandla makt och/eller inflytande i vid mening och avse såväl i som över arbetet. Det kan röra specifika maktrelationer eller maktbaser, eller det kan handla om frånvaron av makt och inflytande och dess konsekvenser.

Området är vitt och omfattar allt från relationen mellan arbetsmarknadens parter till maktyttringar på grupp- och individnivå. Vi är övertygade om att det finns en mängd forskning på området och att vi tillsammans kan skapa ett mycket intressant temanummer.

För att manus ska bedömas ska det vara skrivet enligt tidskriftens författarinstruktioner: http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv. Vi ser helst att manus är på svenska. Färdigt manus ska vara inskickat senast den 31 oktober 2014 till a&a@kau.se.
Välkommen att skicka in ett manus!

Läs mer här ››

 

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad & Arbetsliv är ett forum för både forskning och debatt. Tidskriften behandlar bland andra följande frågor:

– arbetslöshet, åtgärder mot arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik
– arbetsmarknad, sysselsättningsfrågor
– arbetsrätt
– utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet
– arbetslivets förändring t ex arbetstider, distansarbete och flexibilitet
– social och psykisk arbetsmiljö.

Kategorier:
Arbetsmarknad, Blogg