FN:s särskilda representant för migration till Stockholm 22/5

Det internationella samfundet håller just nu på att formulera nya utvecklingsmål som ska ersätta millennieutvecklingsmålen. De nya målen ska antas av FN:s generalförsamling i september. Vilken roll kan migration och rörlighet ha för en hållbar utveckling? Hur kommer det sig att det är så svårt för världens länder att samarbeta kring migrationsfrågorna?

Den 22/5 kommer Peter Sutherland, FN:s generalsekreterares särskilde representant för migration och utveckling, till Stockholm. Hör honom berätta om sina visioner, de konkreta förslag som ligger på bordet, och vägen framåt.

Medverkande:
Peter Sutherland, FN:s generalsekreterares särskilde representant för internationell migration och utveckling
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister

Kommentar:
Helena Lindholm Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Moderator: Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef på Arena Idé.

Seminariet är fullbokat. Följ det live på Regeringskansliets webbplats
http://www.regeringen.se/sb/d/20173/a/259413
Fredag 22 maj kl 14.30-16.00

Moderator: Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef på Arena Idé.

Seminariet hålls på engelska.

Peter Sutherland och Morgan Johansson kommer också att diskutera vad världen kan göra för att stoppa tragedierna på Medelhavet.

Läs det uttalande som Peter Sutherland gjort tillsammans med FN:s flyktingkommissarie António Guterres och William L. Swing, generaldirektör för International Organization for Migration (IOM) den 27 april ›› 

Medelhavet 2

 

 

 

 

Flyktingar och migranter som räddats till havs av den italienska sjöräddningen ankommer till hamnstaden Augusta på Sicilien.
Foto: UNHCR/F. Malavolta

Kategorier:
Blogg