"Föräldraförsäkringen finansierar diskriminering på arbetsmarknaden"

Nytt avsnitt av ScoccoMolin – Ekonomipodd

Vad gör föräldraförsäkringen med kvinnor och mäns löner? Är löneökningarna för låga oavsett kön? ScoccoMolin bollar löneskillnader och strukturer som pressar ner allas våra löner.

“Föräldraförsäkringen finansierar diskriminering på arbetsmarknaden”, säger Elin Molin.

Sandro Scocco menar att “lönebildningen i Europa måste börja gå i takt, både med varandra och med inflationsmålet. I norr måste lönerna höjas och i syd sänkas, men samtidigt totalt sett stiga.”

Kategorier:
Blogg, Ekonomisk Politik