Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska är professor emerita vid Göteborgs forskningsinstitut (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon intar ett feministiskt och processuellt perspektiv på organisering och har nyligen utforskat kopplingar mellan populärkultur och managementpraktik, välfärdsstatens framtid och robotiseringen av arbetet. Hon är intresserad av tekniker för fältarbete och av tillämpningen av narratologi på samhällsvetenskapliga studier.

Titlar