Diana Mulinari

Diana Mulinari är professor i sociologi och verksam vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.

Titlar