Elena Raviola

Elena Raviola innehar Torsten och Wanja Söderbergs professur i design management vid Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. Hennes forskning undersöker hur digitalisering och automatisering förändrar organiseringen av professionellt arbete, särskilt inom den kulturella och kreativa industrin. Hon har genomfört omfattande fältstudier på nyhetsorganisationer i Italien, Frankrike, Danmark och Sverige, där hon undersökt hur ny teknik formar de pågående förhandlingarna mellan journalistik och ledning, och hur begreppet medieoberoende översätts i praktiken.

Titlar