Josef Pallas

Josef Pallas är professor i företagsekonomi, särskilt organisation, vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på organisation och styrning av organisationer inom den offentliga sektorn i allmänhet och universitet, statliga myndigheter och kommuner i synnerhet. Han är intresserad av dynamik, konsekvenser och samspel mellan styrande idéer kopplade till granskning och utvärdering, medier och nyhetsproduktion, kommunikation samt frågor kopplade till professionalism och kollegialitet.

Titlar