Karin Krifors

Universitetslektor, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet. Aktuell som redaktör för antologin Antirasismer och antirasister – om realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter.

Titlar