Lena Eskilsson

Lena Eskilsson är idéhistoriker och har varit verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet. Lena har varit med under alla 40 åren som genusforskningen växt fram vid Umeå universitet.

Titlar