Fortsatt seg återhämtning

Debatten kring återhämtningen fortsätter. Med stagnerade löner i USA (här), där arbetslösheten ändå fallit, och noll i löneinflation i Japan – med en arbetslöshet på 3,7 procent – så uppstår naturligtvis frågorna: När blir löneökningar tillräckligt höga för att vara i linje med inflationsmålet? Och när blir tillväxten tillräckligt hög för att pressa tillbaka arbetslösheten?
I en artikel (här) konstateras att mycket gjorts för att få fart på ekonomin, bland annat med så kallade kvantitativa lättnader, men att dessa motverkats av en åtstramande finanspolitik och därmed har återhämtningen svajat.
Den policymix vi också bestämt för Sverige nästa år, stimulerande penningpolitik och åtstramande finanspolitik. Har inte fungerat för någon annan hittills, sannolikt inte för oss heller.
Men bortsett från egna misstag kring konjunkturpolitiken växer debatten om secular stagnation, eller sec-stag, som menar att krisen är kopplade till långsiktigt strukturella frågor (här) och att det behövs ett helt nytt tänk kring makroekonomiska frågor.
En bärande tanke i sec-stag är att det krävs negativa räntor för att fullt kapacitetsutnyttjande och när positiva räntorna kombineras med fullt kapacitetsutnyttjande leder det till finanskriser.
Personligen lutar jag åt en förklaring som går ut på att när inkomster och förmögenhet växer mycket snabbare för de som lånar ut än ekonomin i sin helhet och där konsumenternas inkomster och förmögenheter stagnerar (här), så borde räntan vid en viss punkt i denna obalans bli permanent noll. Balans i utbud och efterfråga kan bara upprätthållas genom att hushållens skuld ständigt ökar. Hushållen måste låna det stora överskott av inkomst som 1 % gruppen har efter egen konsumtion och investeringar, annars blir det underskott i efterfråga, å andra sidan om de gör det leder det tillslut till en finanskris – och där står vi.

Publicerades ursprungligen som del i Chefsekonomens lästips.
Fler lästips hittar du här…
För att prenumerera på lästipsen anmäl dig i högerspalten. Eller följ oss på Facebook / Twitter

Kategorier:
Siffror & Samband