Guldläge för Sverige att investera

GP 10/11-2014. Det är olyckligt att det inte finns någon samsyn kring konjunkturpolitiken mellan regeringen, Riksbanken och Finanspolitiska rådet. Att regeringen skulle motarbeta Riksbanken med ett sparpaket är direkt skadligt för tillväxt och sysselsättning. Det kan också tvinga Riksbanken till oortodoxa och ineffektiva insatser, skriver chefekonomerna Sandro Scocco och Göran Zettergren.

Bruttostatsskulden är cirka 40 procent av BNP och ligger under hälften av många jämförbara länder, exempelvis Tyskland. Nettostatsskulden, som är ett bättre mått, är en förmögenhet på över 20 procent av BNP. Den reala kostnaden för att låna pengar för den svenska staten är nästan noll! Det finns också gott om lediga resurser (arbetslösa) och Sverige har stora investeringsbehov.

Enligt Svenskt Näringsliv har Sverige en infrastrukturskuld på 300 miljarder, Riksbanken har själv har lyft bostadsbristen och ökade investeringar i utbildning och forskning är också angelägna ur ett tillväxtperspektiv.

Så kort sagt, statsfinanserna är långsiktigt hållbara, pengar finns gratis, investeringsbehov finns i överflöd och det finns ledig arbetskraft. Bättre förutsättningar kan man knappast få för en finanspolitisk stimulans. Läs hela artikel här.