Han ritar facklig karta i digital värld

Under ett par månaders tid är Tobias Sjöqvist utlånad till Arena Idé. Han ska skriva en rapport om regelverket kring algoritmer i arbetslivet och GDPR som fackligt verktyg. Vi ställde fyra frågor till Tobias.

Varmt välkommen Tobias! Berätta lite om dig själv.
– Tack! Jag jobbar till vardags på Kommunal som jurist på välfärdspolitiska enheten. Mina intressen rör främst vår nationella arbetsrätt och den svenska modellen, och vilka utmaningar som skapas i mötet med EU.

Vad ska rapporten handla om?
– Rapporten ska handla om hur man bäst tar vara på fackliga rättigheter i den digitala världen. I takt med att arbetslivet har digitaliserats har också relationerna på arbetsmarknaden förändrats. De rättigheter som tidigare skapade balans i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare har till viss del urholkats genom att ny teknik har förändrat spelplanen. Samtidigt har nya rättigheter tillkommit för att kompensera, som till exempel dataskyddsförordningen. Tanken är att rita en karta över det nya rättsliga landskapet.

Temat för din rapport är algoritmisk arbetsledning och användning av data i arbetslivet. Kan du förklara hur det fungerar?
– Under ganska lång tid har vi sett en gradvis introduktion av algoritmer i arbetslivet, så det är egentligen inte en ny sak. Men i takt med att algoritmerna blir mer och mer avancerade så ökar också deras användningsområde. 

– De skräckscenarier som var i ropet för fem–sex år sedan, som pekade mot att alla jobb snart skulle automatiseras bort, har inte riktigt besannats. Än i alla fall. Däremot har användningen av algoritmer i arbetslivet skänkt arbetsgivaren en helt ny verktygslåda och många chefsuppgifter har flyttats från faktiska människor till automatiserade datasystem. 

– När algoritmerna fattar beslut så gör de det mot bakgrund av en stor mängd inhämtad information, eller data. Denna rapport tar sikte på den informationen. Jag hoppas kunna svara på frågor om vem data tillhör, vilka rättigheter den som berörs har och hur utrymmet ser ut för att reglera frågorna i kollektivavtal.

Hur kan rapporten stärka fackliga organisationer?
– Som sagt är tanken att rita en karta över detta outforskade landskap. Tanken är sedan att de fackliga organisationerna och deras företrädare själva ska kunna planera sin rutt med hjälp av den.


Vill du ha ett mejl när rapporten är klar?

 

Text och foto: Christine Lindmark

Kategorier:
Arbetsmarknad