Kan ekonomisk politik bota massarbetslöshet?

Lunchseminarium med presentation av ny rapport av ekonomen Erik Hegelund 27/11

Enligt dominerande ekonomisk teori är arbetslösheten främst beroende av hur arbetsmarknadens institutioner, exempelvis a-kassan, fungerar. Enligt den så kallade NAIRU-teorin kan efterfrågan endast påverka arbetslösheten på kort eller medellång sikt. Men stämmer teorin med verkligheten? Den empiriska forskningen pekar på att den samlade efterfrågan i samhället har en betydande inverkan på arbetslösheten på såväl kort som lång sikt.

Kommentarer: Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, tidigare bl a chefsekonom på Sida.

Tid: Onsdag den 27 november kl 11.30-13.00

Plats: Arenagruppens lokaler på Saltmätargatan 22

(OBS! Nya lokaler från 1 november 2013)

Vi bjuder på lunchmacka.

Anmäl dig här. Begränsat antal platser.

Läs Erik Hegelunds rapport här

Kategorier:
Seminarium