Hur ska Sverige ta emot dem som nu flyr från Ukraina?

Välkommen till Sverige är en ny podcast som sätter fokus på hur Sverige ska välkomna dem som nu flyr från krigets Ukraina. Välkommen till Sverige görs av Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO.

Välkommen till Sverige finns även på Spotify och Podcast m.fl.

Sverige står inför ännu ett stort flyktingmottagande. Den här gången från krigets Ukraina. Nu fattas de avgörande besluten om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal som modereras av Arena Idés chef Lisa Pelling, samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Producent för Välkommen till Sverige är Amanda Sonesson

I Välkommen till Sverige pratar vi bland annat om vad massflyktsdirektivet innebär för de ukrainare som nu kommer till Sverige, vi pratar om boendets betydelse för integration och segregation, om hur nyanlända ska orientera sig på arbetsmarknaden, hur man ska lära sig svenska och mycket mer.

Har du några tankar om vad vi borde prata om? Hör av dig med tankar och förslag till amanda.sonesson@arenagruppen.se