Innovation in Politics Awards

Fossilfritt stål, regnkärlek i Göteborg, generationsöverskridande boende, regnbågsfärgade övergångsställen och en kockduell för högstadie- och gymnasieelever. Dessa är några av de projekt som tidigare nominerats och vunnit Innovation in Politics Award – en internationell utmärkelse för modigt och nyskapande politiskt arbete.

Innovation in Politics Awards är en europeisk utmärkelse som tilldelas de bästa politiska projekten från hela Europa – oavsett politiskt parti. Tanken bakom utmärkelsen är att stärka demokratin i Europa och att vara en inspiration för andra. 

Varje år utser en jury bestående av 1000 EU-medborgare finalister och vinnare i åtta olika kategorier: demokrati, klimatskydd, teknologisk innovation för demokrati, utbildning, statlig förbättring, social sammanhållning, lokal utveckling, parti-innovation.

Här kan du ladda upp och anmäla ett projekt – du kan också nominera projekt som du tycker förtjänar att uppmärksammas.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om nominerings- och anmälningsprocessessen eller har frågor kan du kontakta Innovation in Politics Sverigerepresentant.

Lisa Pelling lp@innovationinpolitics.eu

Svenska projekt som tidigare gått till final

2023 

Bostadsområdet Tamarinden 

En hållbar och smart stadsdel där husen delar energi, det är tanken bakom bostadsområdet Tamarinden utanför Örebro. Området ska vara karaktäriserat av nytänkande och innovation och är ett viktigt steg i arbetet för klimatneutralitet. Initiativtagaren bakom projektet är kommunalrådet och ordförande i programnämnden samhällsbyggnad, Ullis Sandberg (S).

Kategori: Klimat

Läs mer om finalisten Tamarinden

H22- för ett hållbart Helsingborg 

Som ett led i att öka takten på Helsingborgs stads innovationsarbete anordnades H22, en internationell stadsmässa med fokus på hur man långsiktigt kan komma att lösa hållbahetsutmaningar i staden. Denna satsning möjliggjordes tack vare kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Kategori: Lokal utveckling

Läs mer om finalisten H22 

2021

Hybrit – fossilfri stålproduktion

Den första demonstrationsanläggningen i industriell skala för fossilfri järnsvamp är här för att förändra den svenska stål- och järnindustrin och förenkla övergången till ett fossilfritt samhälle – både i Sverige och globalt. Birgitta Larsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Gällivare, har tillsammans med sina kommunalrådskollegor Henrik Ölvebo (MP) och Jeanette Wäppling (V) skapat en god grund för den nya anläggningen.

Kategori: Ekonomi

Läs mer om finalisten Hybrit

Rain Gothenburg – världens bästa stad när det regnar

I samband med att Göteborg firar 400 år så leder Rain Gothenburg arbetet med hur staden kan nyttja en av stadens mest förbisedda tillgångar – regnet – på ett kreativt, lekfullt och hållbart sätt för att långsiktigt skapa en ännu bättre stad och samtidigt göra livet i staden mer lustfyllt redan idag.

Eva Flyborg (L) är ledande politiker och stöttade projektet i ett kritiskt läge. Projektet leds av projektledaren Magnus Mott och konstnärliga ledaren Jens Thoms Ivarsson.

Kategori: Livskvalitet

Läs mer om finalisten Rain Gothenburg

Regnbågsfärgade övergångsställen

I Lund och dess omkringliggande byar målas övergångsställen i regnbågens färger för att påminna invånare om att respektera hbtq-rättigheter, och att det är okej att vara annorlunda. Joakim Månsson (Fi) initierade projektet när han i juli 2020 skickade in ett medborgarförslag, som redan efter ett och ett halvt dygn hade samlat på sig mer än 100 röster.

Kategori: Mänskliga rättigheter

Läs mer om finalisten regnbågsfärgade övergångsställen

SällBo – Minska ensamhet genom att bo tillsammans 

Detta innovativa bostadskoncept motverkar ensamhet genom att inspirera människor att bo bättre tillsammans med andra. Lars Hansson (C) är ordförande för Helsingborgshem som leder arbetet med detta generationsöverskridande och unika projekt.

Kategori: Samhälle och gemenskap

Läs mer om finalisten SällBo

Street Moves

Projektet Street Moves tänker om och omformar gatumiljön med fotgängare, hållbara transportmedel och lokalsamhället i åtanke, och omvandlar gator till multifunktionella inkluderande platser. Daniel Helldén (MP) är trafikborgarråd i Stockholms stad, och är politiskt ansvarig för projektet som utformats tillsammans med ArkDes thinktank, Transportstyrelsen och ett antal privata aktörer.

Kategori: Livskvalitet

Läs mer om finalisten Street Moves 

 

2020

Matglad – en app för personer med mental funktionsnedsättning

Efter att Yvonne Persson (S), ordförande för sociala omsorgsnämnden i Borås, identifierat att personer med mentala funktionsnedsättningar ofta lider av näringsbrist togs Borås stad beslut om att man hyra in dietisterna och kokboksförfattarna Birgitta Toll and Margareta Frost-Johansson för att utveckla en app som underlättar för målgruppen att laga och äta näringsrik och bra mat.

Kategori: Mänskliga rättigheter

Läs mer om finalisten Matglad

Medication Robot – låt äldre person bo kvar hemma med hjälp av robotar 

Många äldre mår mycket bättre av att få bo kvar hemma än att flytta till ett äldreboende. Michael Ländin, socialdemokratisk kommunpolitiker i Kalmar har drivit igenom ett nytt smart sätt att underlätta för äldre att hålla reda på sina mediciner – vilket möjliggjort för många att bo kvar hemma trotts ökade medicinska behov.

Kategori: Digitalisering

Läs mer om finalisten

Take-away lunch hjälper skolelever och restauranger under Corona 

Under Corona-pandemin stängde högstadieskolorna i Borås och elever undervisades hemifrån. För att säkerställa att eleverna fick fortsatt bra mat under tiden som de studerade hemma, initierade kommunalråden Anna Svalander (L) och Ulf Olsson (S) take away luncher för skolelever – något som också hjälpte lokal restauranger att klara sig under pandemin.

Kategori: Ekonomi

Läs mer om finalisten 

 

2019

E-sport och politik

Varje tisdag livesänder riksdagsledamoten Rickard Nordin, riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet på Twitch, och diskuterar e-sport och politik med sina följare. Han har hittat ett unikt sätt att nå en ung målgrupp.

Kategori: Demokrati

Läs mer om finalisten

Hundra procent fossilfri kollektivtrafik i Skåne
I december 2018 blev all kollektivtrafik i Region Skåne fossilfri. Efter att lokala tåg blivit helt eldrivna år 2000 och busstrafiken i Malmö blev fossilfri 2015 har Mätta Ivarsson (MP), ledamot i regionstyrelsen för Region Skåne, spelat en avgörande roll för att se till att regionens över 1 000 regionbussar också har gått över till fossilfritt bränsle. Nu ligger fokus på att minska regionens resande med flyg. Redan förra året minskade antalet tjänsteresor med flyg med 13 procent.

Kategori: Ekologi

Läs mer om finalisten

Bostad Först Örebro
Bostad Först är ett kunskapsbaserat sätt att bekämpa hemlöshet. I stället för att kräva av personer med mental ohälsa eller beroendeproblematik att de ska ”förtjäna” ett boende, utgår projektet Bostad Först från att en egen bostad är en förutsättning för att få jobb, genomgå en behandling eller bli drogfri. Örebro kommun var först i Sverige med Bostad Först. För Bostad Först nominerades Fisun Yavas (S), kommunstyrelseledamot och vice ordförande i programnämnd social välfärd i Örebro.

Kategori: Jobb

Läs mer om finalisten

Lärarsatsningen i Norsjö
Glesbygdskommunen Norsjö är nästan 2 000 kvadratkilometer stor, men har bara 4 000 invånare. Lärarsatsningen, som bland annat ger en bonus till lärare som väljer att flytta till och stanna kvar i Norsjö, har ökat andelen behöriga lärare från 50 % till 70 %. För lärarsatsningen i Norsjö nominerades Magnus Eriksson (S), ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet, Norsjö, och Therese Berg, verksamhetschef utbildning, Norsjö.

Kategori: Jobb

Läs mer om finalisten

Digitala vårdbesök
Alla offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne erbjuder nu digitala vårdbesök, främst till listade patienter med lättare besvär som inte kräver fysiska besök. Det gör den lättare vården mer lättillgänglig samtidigt som det kan frigöra tid för patienter med större vårdbehov. För digitala vårdbesök nominerades Birte Sandberg (C ), regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden, Region Skåne, och Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden, Region Skåne.

Kategori: Välstånd

Läs mer om finalisten

Sveriges första sociala utfallskontrakt
Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första ”social impact bond”, på svenska socialt utfallskontrakt. Genom samarbetet utvecklar Norrköpings kommun arbetet med sociala investeringar, och förbättrar situationen för placerade barn i Norrköpings kommun, främst genom åtgärder som förbättrar barnens skolresultat. För utfallskontraktet nominerades Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kategori: Välstånd

Läs mer om finalisten

Örebromodellen

Örebromodellen gör att fler har råd med nybyggda bostäder genom en unik lösning. Kommunen säljer färdigplanerad mark, och villkorar att en del av de nya lägenheterna hyrs ut till överkomliga hyror. Modellen möjliggör också ökade ambitioner för social hållbarhet, likaväl som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För Örebromodellen nominerades Björn Sundin (S), tidigare kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Kategori: Välstånd

Läs mer om finalisten

Läge för liv och lust i Katrineholm

Katrineholm har gjort en unik utbildningssatsning i hbtq-frågor. Kommunens samtliga anställda, det vill säga 3 000 personer, utbildades i olika grader – från en föreläsning till en 20-timmarsutbildning med certifiering 2015 till 2017. Syftet är att säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare. För denna utbildningssatsning nominerades  Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, och Jenny Skarstedt, avdelningschef, kulturförvaltningen, Katrineholms kommun.

Kategori: Mänskliga rättigheter

Läs mer om finalisten 

Sportoteket

På Sportoteket (bilden) kan barn och unga som är upp till 25 år låna utrustning under två veckor för att prova på olika idrotter och aktiviteter. Projektet är en del av Sundsvalls sociala investeringsfond. för Sportoteket nominerades Bodil Hansson (S),  vice ordförande i kommunstyrelsen, och Marlene Svensson, projektledare för kommunens sociala investeringsfond.

Kategori: Välstånd

Läs mer om finalisten

 

2018

Abortprevention genom gratis preventivmedel 

Aborterna har halverats bland unga kvinnor i Norrbotten de senaste tre åren. En viktig orsak är den unika satsning som landstinget startade 2012 på gratis preventivmedel för kvinnor upp till 26 år. Man har särskilt satsat på att få kvinnorna att välja långtidsverkande preventivmedel, som hormonspiral och p-stav. Agneta Granström, miljöpartistiskt landstingsråd i Norrbottens läns landsting, som var med och tog beslutet, ser satsningen som en samhällsekonomisk framgång.

Kategori: Mänskliga rättigheter

Läs mer om finalisten

Boost by FC Rosengård

Boost, av fotbollslaget FC Rosengård, är ett arbetsmarknadsprojekt som äger rum i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Det genomförs i samarbete med Malmö stad tillsammans med flera andra kommuner och Arbetsförmedlingen. Projektet når ut till ungdomar i behov av ett individualiserat, skräddarsytt program för att hjälpa dem komma in på arbetsmarknaden. Unga individer som söker arbete kan få svårigheter att få tillgång till traditionella arbetsmarknadsprogram på grund av brist på grundläggande utbildning eller arbetslivserfarenhet. För Boost by FB Rosengården nominerade Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden i Malmö.

Kategori: Jobb

Läs mer om finalisten

Kockduellen

Vinnare i kategorin jobb

Det saknas utbildade kockar i Sverige – de kommande åren kommer restaurangbranschen att behöva rekrytera 5 000 nya kockar. Samtidigt söker sig allt färre unga till hotell- och restaurangskolans program där man kan lära sig att bli kock. Under 2016 riskerade programmet i Falun att läggas ner efter att bara fyra elever sökt sig. Kockduellen – initierad av Camilla Sparring, själv kock på ett lokalt dagis och ledamot i Faluns kommunfullmäktige för Centerpartiet – ändrade på detta med sin idé att låta elever konkurrera med varandra. Kockduellen ökade markant intresset för att lära sig att bli kock. Från ett år till ett annat ökade antalet sökande till hotell- och restaurangprogrammet i Falun från 4 till 26.

Kategori: Jobb

Läs mer om vinnaren

Sveriges första Hybridbussar

Nu är Skandinaviens första hybridbusslinje med trådlös laddning på väg. Ett unikt samarbete mellan Scania, Stockholm Lokaltrafik, Vattenfall, Södertälje kommun och Kungliga Tekniska Högskolan har resulterat i en nyutvecklad stadsbuss, som ska köra linje 755 under ett år. Syftet är att utveckla ett tyst och hållbart kollektivtrafiksystem. Det trådlösa busshållsladdningssystemet gör att bussen laddar automatiskt vid linjens sista hållplats: sju minuters laddningstid räcker för att köra, driven av el, hela 10 km av busslinjen! Tekniken är säker, effektiv och miljövänlig. För projektet nominerades Boel Godner (S), Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Kategori: Ekologi

Läs mer om finalisten

 

2017

Nyköpingsmodellen

Vinnare i kategorin civilisation

För flera år sedan beslutade Nyköpings kommun att slå samman sina fyra gymnasieskolor till en. Resonemanget var att om barn från olika delar av staden tilldelas olika skolor så förstärker det etnisk och social segregation. Nyköpingsmodellen stärker elevernas sociala kompetens, främjar integration och social utveckling och skapar möten mellan barn med olika bakgrund. Resurs- och kompetensfördelningen optimeras och utbildningen sker i lämpliga byggnader. För projektet vann Veronica Andersson (S), Tidigare ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun.

Kategori: Civilisation

Läs mer om vinnaren

Feministisk stadsplanering

Den centrala delen av Husby, en förort till Stockholm med en övervägande invandrarbefolkning, har inte förändrats mycket under de fyrtio år som gått sedan byggandet. Politikerna i Husby stadsdelsnämnd beslutade att det var dags för en makeover. Innan projektet startades undersökte det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder invånarna i Husby om deras upplevelser av deras fysiska och sociala miljö. Det framkom att kvinnorna kände sig mycket otrygga i centrum, vilket gjorde att området nästan uteslutande besöktes av män. Det ledde till att lokala kvinnliga politiker kontaktade Svenska Bostäder för att föreslå att de skulle tillämpa feministisk teori i arkitektur och stadsplanering när de byggde om centrum. Banar Sabet (C), mångfaldsstrateg, nominerades för projektet.

Kategori: Livskvalitet

Läs mer om finalisten

Reformerad äldrevård i Stockholm

Under 2015 inledde Stockholms stad en stor utredning om sin hemtjänst. Syftet var att förbättra kontinuiteten i personalen och ge de äldre mer inflytande över hur dessa tjänster tillhandahålls. Tjänsterna erbjuder äldre som bor hemma, men behöver viss hjälp, regelbundna besök av vårdgivare som hjälper till med vardagliga saker som medicinering, städning eller matlagning. Genom att ersätta den mycket kritiserade ‘Minute Control’ med ‘Frame Time’ får patienterna nu större frihet att bestämma hur saker och ting ska organiseras i deras vardag. Ramtid innebär att handläggaren bestämmer hur många timmar patienten behöver per vecka eller månad, varefter båda tillsammans skapar en plan för hur de faktiska tjänsterna ska ges. För projektet nominerades Clara Lindblom (V), äldre och personalborgarråd i Stockholm.

Kategori: Livskvalitet

Läs mer om finalisten