John Hilary på svenska | Rapport om TTIP

Arena idé publicerar John Hilarys rapport The transatlantic trade and investment partnership – A charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy på svenska under titeln Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin.

The Transatlantic Trade and Investment Partnership är ett frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Om avtalet antas skapas världens största regionala frihandelsområde.

Den svenska debatten kring TTIP är relativt begränsad. Främst är det kanske det mest kontroversiella förslaget i avtalet som diskuterats, rätten för en investerare att stämma en stat. Men är ISDS allt som är problematiskt med avtalet? Har TTIP några fördelar för Sverige? Vad har TTIP för konsekvenser för arbetstillfällen, miljö, arbetsrätt, livsmedelssäkerhet, konsumentsäkerhet, kultur? Det är mot denna bakgrund, en ökad kunskapsnivå om avtalet, som Arena Idé publicerar rapporten. Ett lunchseminarium med John Hilary arrangeras även i slutet av november.

John Hilary är VD för War on Want. Han har skrivit om många olika slags handels- och investeringsfrågor under de senaste 20 åren, och utsågs 2013 till hedersprofessor vid School of Politics and International Relations vid Nottinghams universitet. Hans senaste bok The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next gavs ut av Pluto Press i oktober 2013.

Ladda ned rapport ››

Anmäl dig till lunchseminarium med John Hilary ››

Kategorier:
Blogg