Rapportsläpp Aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning

28 Nov 2023 10:00 - 28 Nov 2023 11:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Arbetsmarknadspolitiken bidrar till att öka arbetskraftsdeltagandet, sammanföra arbetssökande med företag som letar arbetskraft och rusta arbetssökande med den kompetens de lediga jobben kräver. Men trenden har under en längre tid varit en otydligare statlig arbetsmarknadspolitik. Nu ökar arbetslösheten och nästan en tredjedel är långtidsarbetslösa. Kan arbetsmarknaden verkligen sköta sig själv? På detta seminarium diskuteras rapporten Aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning.

Huvudtalare: Rapportförfattare Elsa Engström, tidigare sakkunnig på Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt medförfattare till flera statliga utredningar om arbetsmarknadens funktionssätt.
Rapporten kommenteras av Adnan Habibija, utredare på LO, och Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.