Webbinarium Algoritmerna i samhället och samhället i algoritmerna

2 Oct 2020 11:00 - 2 Oct 2020 12:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Hur kan en progressiv politik förhålla sig till algoritmerna?

Anmäl dig här för att få en påminnelse och ev. uppdateringar om seminariet.

Vi har alla hört det sägas: ”framtiden är redan här”. Men framtiden har ju varit här förut – oro och förundran inför snabb och omvälvande teknisk utveckling är ingenting nytt. Den här gången står automatisering och artificiell intelligens i fokus, ofta sammanflätade med begreppet algoritmer.

Algoritmer har kort sagt blivit en oundviklig del av vad det innebär att vara människa år 2020. De finns i arbetslivet, vården och skolan. Men även om vi redan lever i algoritmernas tidevarv, talar mycket för att vi ännu befinner oss tidigt i utvecklingskurvan.

I detta livesända samtal från Uppsala, Stockholm, Umeå och Norrköping resonerar vi om varför det inte går att förstå moderna algoritmer som enbart tekniska system. I stället är det nödvändigt att även ha med andra perspektiv – samhälleliga, kulturella och ekonomiska. Vi diskuterar varför algoritmer måste ses som dynamiska processer, snarare än statiska objekt. Vad betyder det och vilka konsekvenser får det?

Och vi frågar oss hur en progressiv politik kan förhålla sig till algoritmerna och hur den agerat i tidigare teknikskiften. Jämfört med andra länder har den svenska reformistiska arbetarrörelsen överlag varit positivt inställd till datorisering – men hur går det ihop med moderna algoritmers negativa konsekvenser, som kontroll, maktutövning och värdeackumulation? Vilka motkrafter finns i dag?

Kort sagt: vi ska försöka avmystifiera och kritisera algoritmen som begrepp och fenomen. Och vi gör det gärna med er hjälp, så frågor från åhörarna är mer än välkomna!

Medverkande:

Lina Rahm är fil.dr i pedagogik och postdoktor vid Linköpings universitet. Hon skrev en text om den svenska arbetarrörelsens datapolitik i Fronesis temanummer om algoritmer hösten 2019 (nr 64–65).

Kalle Eriksson är doktorand i statsvetenskap vid Umeå universitet, medlem i Fronesis redaktionskommitté och redaktör för tidskriftens temanummer om algoritmer hösten 2019 (nr 64–65).

Francis Lee är senior forskare vid Chalmers avdelning för teknik, vetenskap och samhälle, och fokuserar på hur digitala infrastrukturer – exempelvis algoritmer, AI, eller big data – formar samhället.

German Bender (samtalsledare) är programchef för arbetsmarknad och utbildning på tankesmedjan Arena Idé, samt doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm där han forskar om fackligt inflytande över algoritmer i arbetslivet.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. En del av Arenagruppen.

Fronesis är en oberoende radikal tidskrift som går på djupet med samtidens sociala och politiska frågor. Sedan 1998 har den publicerat texter av skribenter från den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser såväl som forskare inom akademin och andra samhällsintresserade.

Digital@Idag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet. Den 2 oktober 2020 deltar över 170 aktörer och aktiviteter arrangeras på över 100 orter runt om i landet. Målet med temadagen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Detta samtal livesänds som del av Digital@Idag, via Arena Idés Facebooksida. Kan ses på arenaide.se/video i efterhand.