Arena Idé i Almedalen: dag 1

25 Jun 2024 00:00 - 25 Jun 2024 00:00
Almedalen

DAGENS PROGRAM

Löser politikerna verkligen integrationen på egen hand?

Tid och plats: Kl 14:00–14:45, Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Partierna lanserar förslag på hur de vill lösa integrationsutmaningarna i Sverige. Men kan de lösas endast med politisk styrning? Vad blir skillnaden om de utgår från möjligheterna i stället för att fokusera på problemen? Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig som en del av samhällsbygget?

Medverkande: Joakim Hagerius, Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Lisa Pelling, chef Arena Idé

Läs mer