Arena Idé i Almedalen: dag 1

25 Jun 2024 00:00 - 25 Jun 2024 00:00
Almedalen

DAGENS PROGRAM

Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?

Tid och plats: Kl.12:00–12:45, Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Hur har polarisering, pandemi, lågkonjunktur, inflation samt direkta och indirekta neddragningar påverkat kulturen? Vet politikerna tillräckligt om kulturens ekosystem? Kulturarbetare- och kulturorganisationer vittnar om läget, och pekar på vägar ur denna perfekta storm som kulturen hamnat i.

Medverkande:

Ola Bo Larsson, Kulturansvarig, Arena Idé
Calle Nathanson, Ordförande, Ideell kulturallians
Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation
Wilhelm Blixt, kommunikatör Senus
Mårten Sandén, ordförande KLYS
Linnea Jarl, konstbildare på Sveriges konstföreningar

Läs mer

Löser politikerna verkligen integrationen på egen hand?

Tid och plats: Kl. 14:00–14:45, Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Partierna lanserar förslag på hur de vill lösa integrationsutmaningarna i Sverige. Men kan de lösas endast med politisk styrning? Vad blir skillnaden om de utgår från möjligheterna i stället för att fokusera på problemen? Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig som en del av samhällsbygget?
Medverkande:

Joakim Hagerius, Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Lisa Pelling, chef Arena Idé

Läs mer