Arena Idé i Almedalen: dag 2

26 Jun 2024 00:00 - 26 Jun 2024 00:00
Almedalen

DAGENS PROGRAM

Mångfald som tillgång och möjlighet – ger endast anställningsbarhet utrikesfödda värde?

Tid och plats: 10.00–10.45, S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, “Newman/Bildascenen”

Synen på invandring har drastiskt förändrats, trösklarna och murarna byggs allt högre. Utrikesföddas värde mäts utifrån behov på arbetsmarknaden, integration tycks endast handla om anställningsbarhet. När blev mångfald något negativt och farligt?

Medverkande: Frida Johansson Metso, samordnare Centrum för tortyr- och krigsskaderehabilitering, Röda Korset
Lisa Pelling, styrelseordförande REMESO vid Linköpings universitet, chef, Arena Idé, Anna Lindman, journalist, programledare

Läs mer