Arena Idé i Almedalen: dag 2

26 Jun 2024 00:00 - 26 Jun 2024 00:00
Almedalen

DAGENS PROGRAM

Folk har mycket att säga om klimatomställningen – men vem lyssnar?

Tid och plats: 09.00–09.45, Mellangatan 9, “LO i Almedalen, Donners Eventhall”

Arena Idé har på uppdrag av LO genomfört en unik intervjuundersökning. På seminariet presenteras resultatet av över tvåhundra samtal med människor runt om i Sverige, på mindre orter och på den svenska landsbygden. Vad krävs för att människor i landsbygdskommuner och på mindre orter med strukturella utmaningar ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd?

Medverkande:

Johan Lindholm, ordförande för LO

Linda Palmetzhofer, förbundsordförande Handels
Lars Hildingsson,
tf förbundsordförande för Byggnads
Lisa Pelling
, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé
Marika Palmér Rivera, utredare på LO:s enhet för samhällspolitik

Moderator: Kristina Wicksell Bukhari, kommunikationsansvarig Arena Idé

Läs mer 

Sverigelyftet – hur mycket måste Sverige investera?

Tid och plats: Kl. 10:00–11:00, Mellangatan 9, Donners Eventhall

Fackförbundet Byggnads och SSU har låtit Arena Opinion ta fram en ny rapport som sammanställer vilka investeringar som krävs för att råda bot på bostadsbristen och underhållsskulden inom avlopp, elnät samt väg- och järnvägsnät. Hur stora är investeringsbehoven? Vad får det för konsekvenser om inget görs? Och vad finns det för politiska vägar framåt?

Medverkande:

Lars Hildingsson, tf Förbundsordförande, Byggnads
Lisa Nåbo, Förbundsordförande, SSU
Lisa Pellling, Chef, Arena Idé
Sven-Olov Daunfeldt, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Rasmus Persson, Direktör, Kommuninvest i Sverige
Vilgot Österlund, Utredare, Arena Idé

Läs mer

Barn och ungas grundläggande humanitära behov – en lägesbild av Sverige 2024

Tid och plats: Kl. 12:00–12:40, Donners plats 1, Donnerska huset, “Hörsalen”

En omfattande kartläggning, där över 200 aktörer inom civilsamhället medverkar, visar också att helt nya grupper nu förlitar sig på ideella eldsjälar. Inom civilsamhället ser vi att en tydlig ansvarsförskjutning skett där kommun, region och stat inte tillgodoser barn och ungas grundläggande behov och där civilsamhällets insatser blir helt avgörande för allt fler.

Medverkande:

Li Nester, Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund
Jenny Carenco, General Partner, Utfallsfonden
Lovisa Lanryd, Välfärdsansvarig, Timbro
Vilgot Österlund, Utredare och statistiker, Arena Idé

Läs mer

Hur ser framtiden ut för folkbildningen?

Tid och plats: Kl. 12:00–12:45, Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

I ljuset av folkbildningsutredningen, minskade ekonomiska bidrag, ökad styrning och det nya statsbidragssystemet kan man fråga sig om framtiden ser ut för folkbildningens i allmänhet, och för studieförbundens i synnerhet. Hur ser framtiden i så fall ut?

Medverkande:

Samuel Gustafsson, Förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
Fredrik Hedlund, Förbundsrektor, Sensus studieförbund
Ann-Sofie Olding, Förbundschef, Medborgarskolan
Felicia Hedström, Rektor, Jakobsbergs folkhögskola

Läs här