Bokrelease Antirasismer och antirasister

30 maj 2024 18:00
Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Norsborg

Under decennier har kampen mot rasism till stor del handlat om att göra motstånd, göra rasismen synlig och därmed antirasismen legitim. Aktivister, författare, musiker, filmskapare, konstnärer och forskare har hittat sätt att nå ut med nya berättelser och röster som tidigare varit tystade.

I antologin Antirasismer och antirasister skriver 24 forskare om hur detta motstånd bedrivs och förkroppsligas bland grupper av människor som på en mängd sätt, ofta motsägelsefullt, sällan framgångsrikt, men alltid envist och framåtblickande, drömmer bortom rasismer. Texterna illustrerar antirasismens bredd men också dess problem och svagheter.

Hur möter vi den utveckling där politiken alltmer betonar att de rasifierade andra utgör roten till nästan alla stora samhällsproblem i dagens Sverige? Vilken roll kommer antirasismen spela i vår omedelbara framtid?

Varmt välkomna på boksamtal och release!

Under kvällens panelsamtal medverkar:

Antirasismens rör(l)ighet med Karin Krifors

Extremisering av motstånd och antirasistiska rörelsers framtid med Maimuna Abdullahi

LO, nyliberalism och framväxten av ett etnorasistiskt Sverige: Är en facklig antirasism möjlig? med Anders Neergaard

Antirasistisk allmänning i vardande: Aktivism för ett nytt Folkets Hus i ”postrasismens” tidevarv med Ilhan Kellecioglu

Moderator: Lisa Pelling, chef på Arena Idé

Tid: 30 maj, kl. 18.00

Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Norsborg

 

Antologin ges ut av Bokförlaget Atlas i samarbete med Kriterium.