Samtal Är en expansiv finanspolitik möjlig?

17 Jan 2023 14:00 - 17 Jan 2023 15:00
LO Sverige, Barnhusgatan 18, Stockholm

I en lågkonjunktur är logiken normalt att finanspolitiken ska stötta hushållen och öka investeringarna för att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Nu verkar det istället råda konsensus om att finanspolitiken ska vara stram för att inte motverka penningpolitiken. Det riskerar samtidigt att fördjupa krisen. Hur kan finanspolitiken stötta ekonomin utan att spä på prisökningarna?

Karolina Ekholm, direktör för Riksgälden, och Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé, samtalar om finanspolitikens förutsättningar i rådande ränte- och konjunkturläge.

Det här är det första samtalet i Arena Idés serie om ekonomisk politik i kris.

Datum och tid: 17 januari kl. 14-15
Plats: LO Sverige, Barnhusgatan 18, Stockholm

Seminariet sänds även live på Arena Idés Facebooksida.