Boklansering Arbete & välfärd – en antologi om arbetets nutid och framtid

3 Apr 2019 18:00 - 3 Apr 2019 21:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Välkommen till en kväll med ledande forskare om arbetsliv, arbete, ledning och organisationsmodeller i Sverige idag och i framtiden.

Introduktion av den nya boken Arbete & välfärd.

Nya jobb växer inom exempelvis it och finans, samtidigt som villkoren i arbetet försämras för många. Stress och utmattning breder ut sig; vid sidan av fysiska arbetsmiljöproblem ser vi att dödsolyckorna har ökat. Samtidigt har forskningen om arbetets organisering rustats ned.

Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut? Vad betyder prestationstryck, digitalisering, globalisering och migration? Hur påverkas arbetets kvalitet och mening, hälsa, inflytande, och maktrelationer?  Och hur kan ett arbetsliv byggas där människor kan arbeta meningsfullt och hela livet?

Nu ifrågasätts den svenska modellen, som bygger på jämställdhet och starka parter och som sökt förena värdighet i arbetet med välfärd och konkurrenskraft. Är lösningen lägre löner och enklare jobb eller snarare fortsatt produktiva jobb och omvandling i näringslivet? Vilken framtid har den svenska modellen?

Det är några av frågeställningarna som panelerna kommer diskutera.

Program

  • En kväll där arbetsliv och management får en annorlunda belysning. Introduktion av den nya boken Arbete & välfärd, panelsamtal, samt samtal och frågor i mindre konstellationer.
  • Läget i landet: Gränslösa jobb; Volvo ett internationellt företag; Plattformskapitalism; Förändring i management, arbete och välfärd över tid.
  • Vad kan göras på arbetsplatsnivå? Arbetsmiljö, organisation, ledning som ger förutsättningar för hållbara arbeten och medbestämmande.
  • Vad kan göras på samhällsnivå? Handlingsutrymme för politik och parter i en global och digitaliserad värld.
  • Eftersatt forskning om ledning, arbetsorganisation och -miljö – vad krävs?

Medverkande forskare och författare
Professor Gunnar Aronsson
Professor Torsten Björkman
Fil.dr Anders Boglind
Lektor Malin Bolin
Fil.dr Moa Bursell
Docent Karin Lundqvist
Fil.dr Christin Mellner
Docent Fredrik Movitz
Professor Åke Sandberg
Fil.dr John Sjöström
Professor Michael Tåhlin
Fil.dr Irene Wennemo
Läs mer om de medverkande på bokens hemsida.

Moderator: Jesper Bengtsson

Datum och tid: Onsdag den 3 april kl. 18–21 (registrering 17:30)
Plats:  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Fri entré.

Obligatorisk anmälan senast 1 april

Arrangörer: ABF Stockholm, Arena Idé och Studentlitteratur