Seminarium Att skydda demokratin i Europa

9 Apr 2019 11:30 - 9 Apr 2019 13:00
OBS! Ny lokal: Goethe-Institutet, Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm

Hur kan EU vässa sina verktyg för att stärka demokratin?

På senare tid har EU:s institutioner visat en ökad vilja att försöka stärka demokratins fundament, som skyddet för yttrandefriheten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det finns ett ökande stöd bland EU:s medlemsstater för att EU ska ingripa när demokratiska värderingar hotas. Men hittills har de verktyg som använts visats sig vara otillräckliga.

Välkommen till en diskussion om hur EU kan skydda och stärka demokratin i Europa. Seminariet inleds med en presentation av ett antal mycket konkreta förslag som läggs fram i rapporten The Other Democratic Deficit – A Toolbox for the EU to Safeguard Democracy in Member States som tagits fram av en expertgrupp inom den tyska arbetarrörelsens tankesmedja Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Medverkande:
Juliane Schulte, expert knuten till Friedrich Ebert Stiftungs avdelning för Central- och Östeuropa
Anna Rogalska Hedlund, jurist specialiserad på mänskliga rättigheter, Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)
Maja Åberg, Policy Advisor, Amnesty International
Fler medverkande tillkommer

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé

Tid och plats
Tisdag 9 april kl. 11.30–13.00
OBS! Ny lokal: Goethe-Institutet, Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm

Fri entré men obligatorisk föranmälan. Kaffe och lunchmacka serveras från kl. 11.30. Seminariet hålls på engelska.