Författarsamtal Augustvinnaren Nina van den Brink om Maja Ekelöf

14 Dec 2022 17:30 - 14 Dec 2022 18:30
Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Nina van den Brink besöker Fackscenen – för ett samtal om sin hyllade bok “Jag har torkat nog många golv: En biografi om Maja Ekelöf” som tilldelades årets Augustpris i kategorin Facklitteratur. Samtalet leds av kulturjournalisten och litteraturkritikern Annina Rabe.
Jag har torkat nog många golv är en berättelse om en enastående kvinna, ett dokument över det politiskt präglade 1970-talets kulturliv, och en angelägen påminnelse om hur samhället fortfarande ser på kvinnor med låglöneyrken. För alla framsteg, all utveckling till trots – hur kommer det sig att så många lågavlönade kvinnor fått det sämre och inte bättre? Vad skulle Maja Ekelöf ha svarat på det?

Med hjälp av närgångna intervjuer och omfattande research i arkiv, privata anteckningar och brevsamlingar lyckas Nina van den Brink förnya biografins form. Med en stil som gränsar till det privata målar Jag har torkat nog många golv upp Maja Ekelöf, städerskan som blev författare, i hela hennes mångsidiga och motsägelsefulla personlighet, och placerar henne i ett levande sextio- och sjuttiotal.

Samtidigt bidrar inskjutna berättelser om städerskor i andra tider till att berättelsen lyfter ytterligare och blir ett allmängiltigt vittnesmål om den alldeles vanliga och helt exceptionella människan.

Nina van den Brink är journalist med bakgrund på bland annat Dagens Industri, DI Weekend, Expressen och Fokus. Hon har en särskild blick för människor som kämpar i underläge och för vad samhällets hierarkier, fattigdom och kroppsarbete gör med och mot dem. Hennes uppväxt i en invandrad släkt av städerskor och fabriksarbetare gör henne klassmedveten, samtidigt som senare erfarenheter av människor i andra samhällsklasser bidrar med nyanser.

Recensioner i urval:

”Det är en djupt fascinerande biografi om en tid som är så söndertröskad, men som Nina van den Brink gör levande igen genom Maja Ekelöfs perspektiv.”…”Städerskan som fick ett bättre liv blir berättelsen om folkhemmet och vänsterrörelsen, men också om svek och uppgivenhet.” – Dagens Nyheter

”Nina van den Brinks bok är än mer läsvärd, man kommer nära människan bakom slagorden och får ett stycke samtidshistoria på köpet. Det är så en riktigt god biografi ska fungera.” – Aftonbladet

”Jag sträckläser Nina van den Brinks biografi över Maja Ekelöf och tänker till slut knappt på att det är en bok jag läser: detta är liv och ingenting annat.”
– Dala-Demokraten

Datum: 14 december
Tid: 17:30 – 18:30
Plats: Foajé 3
Biljettpris: 80 kronor över 20 år

Läs mer om Fackscenen här:

https://kulturhusetstadsteatern.se/om-fackscenen