Seminarium Bankunionens framtid och Sverige

21 Mar 2018 16:00 - 21 Mar 2018 17:30
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Seminarium om Sverige och EMU

I vår tillträder Merkels nya koalitionsregering i Tyskland vilket kommer att innebära att diskussionen om EUs färdriktning kommer aktualiseras. En mycket aktuell fråga är hur det finan­siella systemet och EUs bankunion skall utvecklas.

Bankunionens syfte är att utforma ge­mensamma spelregler för banksystemet och hur tillsynen av bankerna skall var utformad. Deltagande i bankunionen är obligatoriskt för euroländerna och frivilligt för övriga EU-länder.

Huruvida Sverige skall söka medlem­skap i bankunionen har börjat disku­teras och en statlig utredning skall lämna sitt betänkande hösten 2019. Frågor kring bankunionen och Sveriges position och ställningstagande i denna fråga kommer att diskuteras på seminariet.

Medverkande:
Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör
Per Wissén, Swedish House of Finance, Handelshögskolan
Jörgen Appelgren, tidigare chefekonom Nordea

Fri entré.

Seminariet arrangeras av ABF Stockholm, Arena Idé och Forum för EU-debatt