Seminarium Boksamtal: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

26 Oct 2023 10:00 - 26 Oct 2023 11:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle.

Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för hur vi lever och interagerar med omvärlden, och en förutsättning för att skapa hållbara livsvärldar för människan och planeten.

Ändå menar författaren till boken “Städernas stenar” att den kanske viktigaste dimensionen har varit dold för oss: hur städers byggda form bildar ett system av samband som sätter ramarna för var vi rör oss och möts, vilka beteenden och sociala band som förstärks. Vår urbana värld flätas samman genom byggda miljöers rum och deras arkitektur. Hur vi använder stadsbyggandets teknologi har därför en avgörande betydelse för det mesta i våra moderna samhällen.

Seminariet inleds med att boken presenteras av Lars Marcus, professor i urbanmorfologi vid Chalmers.

Därefter följer ett panelsamtal med:

Anna Molén, samhällsplanerare och stadsutvecklingschef Genova
Carl-Johan Engström, professor emeritus KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö
Karolina Skog, tidigare miljöminister och senior rådgivare
Lisa Pelling, chef tankesmedjan Arena Idé

Samtalet modereras av Jonas Nygren, chef tankesmedjan Bostad 2030.

Fika finns på plats 9.30. Seminariet spelas in och går att ses i efterhand på Bostad2030s Facebook och på YouTube.