Seminarium Bostadsförsörjning – en forskningsöversikt

15 maj 2018 09:00 - 9 maj 2018 11:00
Arena Första Lång, Långgatan 17 B, Göteborg.

Välkomna till det fjärde rapportsläppet från Delegationen Bostad 2030.

Skenande bostadsrättspriser, höga hyror i nyproduktionen, trångboddhet, en dyr och otrygg andrahandsuthyrning. Problemen på bostadsmarknaden är flera, och de drabbar inte minst låginkomsttagare. Författaren av rapporten Anna Granath-Hansson visar i “Nyproducerade bostäder som också låg- och medelinkomsttagare kan efterfråga: Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder” att vi idag har en stor utmaning i att försöka trygga bostadsförsörjningen genom byggande av nya bostäder som kan efterfrågas också av låg- och medelinkomsttagare.

Delegationen Bostad 2030 har bjudit in en panel som ska diskutera rapporten på plats i Göteborg.

Tid och plats: Klockan 9.00 – 11.00. Tisdag den 15 maj. Arena Första Lång, Långgatan 17 B, Göteborg.

Medverkande: Anna Granath-Hansson, rapportförfattare och tekn.dr. (teknologie doktor).

Fler medverkande tillkommer.

Kaffe och fralla kommer att serveras från 8.30. Anmälan obligatorisk. 

 

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/131750-bostadsfoersoerjning-en-forskningsoeversikt