Boksläpp Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden

24 Jan 2019 17:30 - 24 Jan 2019 19:30
ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö

Välkommen på boksläpp och panelsamtal om bostadsojämlikhet!

Idag gör höga hyror och krav på en fast inkomst att stora grupper inte har en chans att få ett förstahandskontrakt. En anledning är att många har osäkra, tidsbegränsade anställningar.

Några av dem som drabbas av bostadsojämlikheten kommer till tals i Carina Listerborns nya bok Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden. Boken innehåller en unik intervjustudie med ett femtiotal personer i Malmö som alla saknar en trygg bostad.

Medverkar i panelen gör även Marcus Knutagård, hemlöshetsforskare från Lunds universitet, Anneli Philipson från Hyresgästföreningen Skåne Region. Moderator är Åsa Sandström från ABF Malmö. Fler medverkande tillkommer.

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet.

Obligatorisk anmälan