Seminarium online Pandemier och djurindustrin

8 Sep 2020 17:00 - 8 Sep 2020 18:00
Webinarium

Bristande djurhållning och risker för smittspridning har en stark koppling som belysts under våren med anledning av coronapandemin. Vilka smittrisker finns det i Sverige? Hur drabbar det djuren och i förlängningen människor? Med EU-parlamentariken Malin Björk (V) tar vi också ett grepp om vad EU kan göra och hur framtiden skulle kunna se ut.
PROGRAM
Del 1. Hur påverkar smittor djuren och vad har det med deras levnadsförhållanden att göra? Presentation av Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt
Del 2. Panelsamtal med:
Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet
Fanny Nilsson, AT-läkare på Södersjukhuset och skribent
Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt
MODERATOR: Anna-Clara Acevedo, politiskt sakkunnig, Djurens Rätt
Webbinariumet kommer genomföras via videokonferensentjänsten Zoom och är ett samarrangemang mellan Arena Idé och Djurens Rätt.