Seminarium Dags att tala om bostadsojämlikhet

31 Jan 2019 11:30 - 31 Jan 2019 13:00
ABF Stockholm, Sveavägen 42, Stockholm

Välkommen på seminarium med professor Carina Listerborn med flera.

Sverige har mer än bostadsbrist: bostadsojämlikhet och bostadsnöd råder, och vi har fått ett bostadsprekariat.

Tidigare var det främst människor med missbruksproblem eller psykisk ohälsa som hade svårt att få eller behålla en bostad. Idag handlar det om människor som helt enkelt har för låg eller osäker inkomst. Det handlar om ungdomar som inte kan flytta hemifrån, om nyanlända flyktingar, ensamstående föräldrar, låginkomsttagare, människor mellan jobb eller med tidsbegränsade anställningar och äldre med låg pension.

Några av dem som drabbas av bostadsojämlikheten kommer till tals i Carina Listerborns nya bok Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden. Boken är baserad på ett femtiotal intervjuer om erfarenhet av bostadsbrist och boende.

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet.

Stina Persson Helleday, manusförfattare, blev vräkt av hyresvärden och tog striden i Tingsrätten. Läs intervjun i Expressen.

Marie Linder är förbundsordförande för Hyregästföreningen, som driver bostadsfrågor och arbetar för arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra.

Ragnar Bengtsson, nationalekonom och författare till rapporten Har vi råd att bo här?

Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030.

Obligatorisk anmälan

Arrangörer: Arena Idé och Bostad2030.