Podd Flyktingvågen från Ukraina – vad har vi lärt oss av flyktingmottagandet 2015?

4 Jul 2022 15:00 - 4 Jul 2022 16:00

 

Vilka är lärdomarna från 2015? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det gäller bosättning, språkinlärning, mottagandet av ensamkommande barn och barn i familj?

Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget. På många platser runt om i Norden vajar nu den ukrainska flaggan. Privatpersoner, civilsamhället och tjänstemän gör sig beredda att ta emot flyktingar från kriget; vilja att hjälpa är stark. Men hur ska vi agera för att bäst ta emot den nya flyktingvågen?

Arena Idé och Välkommen till Sverige-podden sänder live från Nordens välfärdscenters seminarium om de nordiska lärdomarna från flyktingsituationen 2015. Hör om hur vi kan förbättra den svenska mottagningsstrukturen genom att se vad som visats sig fungera och inte i våra nordiska grannländer.

Medverkande:

  • Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (TBC)
  • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket (TBC)
  • Yevgeniya Averhed, integrationssamordnare Länsstyrelsen Uppsala
  • Eleonora Narvselius, etnolog och docent i Europastudier Lunds universitet

Moderator: Sharon Jåma Hofvander