Den svenska energiutmaningen – hur säkrar vi framtidens elbehov?

17 maj 2022 11:00 - 17 maj 2022 12:00
LO-Borgen, Barnhusgatan 18

Under 2020-talet står den svenska energisektorn inför stora utmaningar. Samhället elektrifieras och vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Samtidigt är det brist på arbetskraft och arbetsmiljön för elektriker lämnar utrymme för förbättringar. Hur ska vi rusta elnätet för att nå Sveriges klimatmål? Hur kan arbetsmiljön i branschen förbättras? Och vems är ansvaret att utbilda elektriker för framtida behov?  

Rysslands invasion av Ukraina har gjort det tydligt att Sverige inte bör göra sig beroende av fossila bränslen från länder med auktoritära regimer. Sveriges riksdag har också satt upp ett mål om att bli klimatneutrala fram till år 2045. Tillsammans med ett ökat behov av el leder detta till att Sverige behöver en ny, sammanhållen energipolitik. 

Elektrikerförbundet, med sina cirka 24 000 yrkeskunniga medlemmar, lanserar nu sitt energipolitiska program. Programmet innehåller konkreta förslag på hur kapaciteten kan ökas för att säkra framtida elbehov, hur arbetsmiljön för elektriker kan förbättras och hur kompetensförsörjningen framåt kan tryggas. 

Välkommen till ett seminarium där experter, politiker och arbetsmarknadens parter möts för att diskutera 2020-talets lösningar på den svenska energiutmaningen. 

När? 17 maj kl. 11:00–12:00
Var? LO-borgen, Barnhusgatan 18 i Stockholm 

Medverkande: 

> Khashayar Farmanbar, energiminister
> Urban Pettersson, ordförande i Elektrikerförbundet
> Helene Samuelsson, chef för politik och kommunikation på Energiföretagen
> Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan
> Anton Levein, rapportförfattare och ombudsman på Elektrikerförbundet 

Samtalet leds av Lisa Pelling, chef för Arena Idé. 

Anmäl dig för att delta. Seminariet sänds också online via Facebook.