Det politiska syftet bakom “värdebaserad vård”

6 Jul 2018 09:30 - 6 Jul 2018 10:30
LOs tält, Cramérgatan 2 i Visby

”Värdebaserad vård” har felaktigt presenterats som en vårdmodell för ett sjukhus. Jesper Meijling har i en uppmärksammas rapport visat att “value based competition”, som det heter på engelska, i själva verket
är en konkurrensmodell för marknadisering av sjukvården. Marknadstestet för modellen är Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Meijlings rapport “Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?” har väckt en diskussion om den nya vårdorganisationen vid Nya Karolinska och dess följder. Vad innebär marknadiseringen? Hur kan den komma att påverka själva sjukvården? Vilka visioner finns för hur vi tar vårt sjukvårdssystem in i framtiden?

I rapporten beskriver Meijling vårdmodellens bakgrund i ekonomers konkurrensteorier, och hur dessa kommit in i projektet för ett nytt sjukhus vid Karolinska. Det som kallas “värdebaserad vård” kan enligt Meijling beskrivas som en “diagnosbaserad konkurrens”, som påverkar hela sjukvårdssystemet i Stockholm. Om det genomförs, förändrar det sjukvården i grunden, något som borde vara ett tydligt och öppet vägval att ta ställning till för politiker och väljare.

Välkommen på samtal om rapporten och om att styra sjukvården genom konkurrens.

Medverkande:
Jesper Meijling, marknadsforskare KTH och rapportförfattare. Har tidigare skrivit Marknad på villovägar (Premiss Förlag2014).

Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet

Torie Palm Ernsäter, Leg.sjuksköterska, magister i omvårdnad, sakkunnig i kvalitet- och vårdutveckling vid Svensk sjuksköterskeförening

 

Läs mer om Jesper Meijlings rapport här ››

Rapporten är en del av Arena Idés fokus på vårdens vägval. Läs mer här ››