Seminarium Drogkrisen och politiken

1 Oct 2019 12:30 - 1 Oct 2019 13:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Välkommen att lyssna till ett panelsamtal om opioidkrisen i USA och svensk drogpolitik. 

Anmäl dig här 

USA skakas just nu av den av de dödligaste epidemin sedan aidskrisen. Överdoser av heroin och receptbelagda smärtstillande preparat är huvudorsaken till att den förväntade medellivslängden i USA sjunker för tredje året i rad. I de delar av USA med högst dödstal av opioidöverdoser röstade en kraftig majoritet på Donald Trump i valet 2016. Hur hamnade USA här och vad har epidemin gjort med landet? Vilken roll spelar Trump och politiken? Hur ser det ut i Sverige?

Jonas Cullberg, journalist, berättar om läget i USA utifrån sin nya bok En amerikansk epidemi (Atlas 2019)

Johan Edman, historiker och professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Hans forskning visar bland annat hur svenska politiker alltsedan mitten av 1960-talet har använt narkotikafrågan för ideologiska utspel och politiska strider som långt ifrån alltid handlat om narkotikaproblemet.

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.