Webbinarium Ekocid – fred och gemensam säkerhet

9 Apr 2021 12:00 - 9 Apr 2021 13:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen?

Sambandet är tydligt – risken för våld ökar på platser där människors livsmiljöer hotas. Allvarlig miljöförstöring och ett mer instabilt klimat har bidragit till många av dagens krig och konflikter och gör att allt fler tvingas på flykt. Att skydda vår levande miljö är därför en allt viktigare del av arbetet för fred och säkerhet.

Idag saknas dock tillräckliga verktyg för att hejda klimatkrisen och motverka att aktörer tjänar stora pengar på att förstöra mark, vatten och luft. Det är dags att ta nästa steg: att införa en internationell lag mot allvarliga miljöbrott. År 2010 föreslog advokaten Polly Higgins att storskalig miljöförstörelse – ekocid – skulle läggas till listan över brott mot mänskligheten. En sådan ekocidlag skulle kunna hjälpa oss att sätta stopp för den massförstörelse av jorden som idag utgör det största säkerhetshotet mot mänskligt liv och trygghet.

Medverkande:

Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot.

Shora Esmailian, journalist och röst för klimatflyktingar.

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.
————————————————————————————

Ekocid – fred och gemensam säkerhet är en del av seminarieserien Ekocid och Mänskliga Rättigheter där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för facket och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi?

Webbinarium 1: Ekocid och rättvis omställning
Webbinarium 2: Ekocid – fred och gemensam säkerhet
Webbinarium 3: Ekocid och cirkulär ekonomi
Arrangörer: Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.